• Departamenti i Arkitekturës dhe Arteve
  • Departamenti i Shkencave Kompjuterike
  • Departamenti i Biznes, Menaxhim dhe Turizëm