Programet Bachelor - Arkitekturë

SHLUJ “ Universiteti Marin Barleti”, nisur nga një analizë e tregut të punësimit dhe një vlerësimi të programeve vendorë dhe evropian për zhvillim, ofron një program akademik pesë vjeçar për përgatitjen e një gjeneratë specialistësh në fushën e ndërtimit dhe arkitekturës. Te cilëve do të ju ofrohet një formim specifik dhe integruari te gjitha disiplinave te arkitekturës, por gjithashtu do të sensibilizohen drejte problematikave te kontekstit urban dhe natyror.

Programi Integruar i Nivelit të Dytë është një ofertë didaktike e bazuar mbi nevojat e tregut, karakteristikat e profesionit dhe përgjigjet e kontekstit.

Programet
Programin i studimeve të integruara të ciklit të dytë në “Arkitekturë” - 5 Vjeçare PERSHKRIMI  » APLIKO ONLINE  »