Këshilli i Fakultetit

Këshilli i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë:

- Prof.As. Dr. Arben BAKLLAMAJA, Kryetar
- Prof.As. Dr. Arbana KADRIU
- Prof.As. Dr. Semiha LOCA
- Prof. Dr. Jorgji BOLLANO
- Prof. Dr. Nevruz KOÇI
- Msc. Spartak BAGLLAMAJA