Stafi i Fakultetit

Prof.As. Dr. Semiha Loca
Përgjegjëse e komanduar të Departamentit të Ekonomisë dhe Financës, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: bachelor.academic-quality@umb.edu.al
Arbana Kadriu, PhD Prof. Asoc.
Përgjegjëse e Departamentit të Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike, Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: it-center.director@umb.edu.al
Andi Gjokutaj
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: info.it-center@umb.edu.al
Prof. Dr. Nevruz Koçi
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: economics.dept@umb.edu.al
Prof. Dr. Jorgji Bollano
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: econ-fin.dean@umb.edu.al , econ-fin.dept@umb.edu.al
Dr. Gazmend Zeneli
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: g.zeneli.fasa@umb.edu.al
Anjeza Llubani, Msc. Ark.
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: architect.coord@umb.edu.al
Oltjon LUGA, Ark. Drnt.
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Asije Koprencka, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: student.enrollment@umb.edu.al
Aida Hudhri, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail:
Brikena Tolli, MSc
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: econ-bachelor.coord@umb.edu.al
Spartak Bagllamaja, Msc. Ing.Ark.
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: architecture.dept@umb.edu.al
Dr. Elira Hoxha
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail: ***
Eugen Musta, Doktorant
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Prof.As. Dr. Altin Muça, Pedagog
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Miranda Berdo
Pedagoge, Koordinatore e programeve Master
Faqja e profilit
E-Mail:
Prof. Dr. Bardhyl Çeku
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Iva Halilaj
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Erlis Hasa
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Msc. Gjergji Dhima
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail:
Drnt.Teuta Nunaj
Pedagoge
Faqja e profilit
E-Mail:
Dr. Forcim Kola
Pedagog
Faqja e profilit
E-Mail: