Arbana Kadriu, PhD Prof. Asoc.
 

Arbana Kadriu, PhD Prof. Asoc.

Pedagoge
Fakulteti: Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Departamenti: Departmenti i Arkitekturës dhe Shkencave Kompjuterike


Angazhimi në mësimdhënie:
Bazat e programimit, Programimi i orinetuar në objekte, Hyrje në shkencat kompjuterike, SPSS për shkencat sociale

Fushat e kërkimit:
Nxjerrja e informacionit, Procesimi i gjuhëve natyrore, Përpunimi i tekstit, Linguistika kompjuterike, Analizë e rrjetev sociale dhe të informacionit, Big Data, Paradigmat e programimit

Biografi e shkurtër :
Arbana Kadriu mban titullin Doktor i Shekncave Kompjuterike nga Universitetit Sh. Kirli&Metodi në Shkup, me focus në procesimin e gjuhëve natyror. Ka njohuri shumë të mira edhe në intelegjencë artificiale, mësim makinerik, nxjerrje informacioni, inxhinieri softueri dhe Analizë e rrjeteve sociale dhe atyre të informacionit. Ka më shume se 15 vite eksperiencë pune në fushën e shkencave kompjuterike të botës akademike. Për momentin është përgjegjëse e Departamentit të  Shkencave Kompjuterike dhe TI në Universitetin Marin Barleti (Shqipëqri), dhe poashtu Profesor i Asocuar në Universitetin e Europës Juglindore (Maqedoni).

Publikime:
[1] A. Kadriu, "Teaching Math in Multimedia Environment", 5th International Conference on Multimedia in Business and Education, Częstochowa, Poland, 2005
[2] A. Kadriu, "Multimedia Learning and its Role in Education", 6th Conference on Informatics and Information Technology – CiiT, Bitola, Macedonia,, 2005
[3] A. Kadriu, L. Abazi, “ICT at South East European University”, ITI, 2006; Cavtat, Croatia.
[4] А. Kadriu, M. Zlatkovska, K. Zdravkova, "Prediction of Translation Equivalent of Agentive Nouns in English and Macedonian ", ITI, 2005; Cavtat, Croatia.
[5] А. Kadriu, ”Processing Agentive Nouns: Lexical Semantics”, SEEU Review, 2005, Tetovo, Macedonia.
[6] А. Kadriu, ”Automatic Recognition of the Derived Agentive Nouns”, ETAI 2005, Ohrid, Macedonia.
[7] А. Kadriu, ”Analysing Agentive Nouns”, ITI, 2006; Cavtat, Croatia.
[8] А. Kadriu, “Using Two-Level Morphology to Recognize Derived Agentive Nouns”, European Computing Conference (ECC'07) In Vouliagmeni, Athens, Greece.
[9] А. Kadriu, “Modelling and Statistical Processing of a Text Corpus Gained From The Web”, 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI'2007), Sofia, Bulgaria.
[10] А. Kadriu, K. Zdravkova, “Semi-Automatic Learning Of Two-Level Phonological Rules For Agentive Nouns”, EUROSIM/UKSim 2008, International Conference on Computer Modelling & Simulation, Cambridge, England.
[11] A. Kadriu, L. Abazi, “Generating the Translation Equivalent of Agentive Nouns Using Two-Level Morphology”, The 7th WSEAS International Conference on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases, 2008, Cambridge, England .
[12] A. Kadriu, “Application Of A Machine Learning Algorithm To Model The Declension Of The Albanian Nouns”, IASTED International Conference, AIA 2009, Innsbruck, Austria.
[13] A.Kadriu, "Modeling a Two-Level Formalism for Inflection of Nouns and Verbs in Albanian", book chapter in "Modelling, Simulation and Optimization", ISBN  978-953-7619-36-7, 2010.
[14] A. Kadriu, “Open Source Software & Natural Language Processing”, Kosova Software Freedom Conference 2009, Prishtine, Kosove. CV-Arbana Kadriu, page 2
[15] A. Kadriu, L. Ahmedi, L. Abazi “Morphological Segmentation of Nouns Using an Inductive Logic Programming System”, 9th WSEAS International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO '10) Catania, Sicily, Italy May 29-31, 2010.
[16] L. Abazi, A. Kadriu, L. Ahmedi “Measurement and Assessment  of a Learning Management System Usage”,The 6th WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE '10) Mouradi Hotel, Kantaoui, Sousse, Tunisia, May 3-6, 2010.
[17] A. Kadriu, “An Approach in Designing News Engine for Local News Agencies”, IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications, Washington DC, USA, May 16-18, 2011.
[18] L. Abazi, M. Apostolova, A. Kadriu, “Establishing Distance Education: The tools, challenges and experiences”, WSEAS International Conference on RECENT RESEARCHES in APPLIED INFORMATICS, Prague, Czech Republic, September 26-28, 2011.
[19] L. Ahmedi, L. Abazi, A. Kadriu, “A Uniform Semantic Web Framework for Co-Authorship Networks”, SCA 2011, Sydney, Australia, December 12-14, 2011
[20] A. Kadriu, L. Abazi, "Co-authorship Networks of Bibliographical Data", International Conference “INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY INNOVATIONS: THEIR APPLICATION IN ECONOMY”, Tirana, Albania, June 8-9, 2012.
[21] L. Abazi, A. Kadriu, M. Apostolova, "Learning Management Systems: Current Trends and Future Directions “INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY INNOVATIONS: THEIR APPLICATION IN ECONOMY”, Tirana, Albania, June 8-9, 2012.
[22] A. Kadriu, L. Abazi, "Curricula Design for Computer Sciences: Shrinking the Gap Between Business Needs and Academy", National Higher Education Conference at SEEU - Quality of Learning and Teaching: Policy and Practice - 12 June 2012, Tetove, Macedonia.
[23] L. Abazi, M. Apostolova, A. Kadriu, "The evaluation of the quality of online courses", International Conference on Education and New Learning Technologies, 2nd-4th of July, 2012, Barcelona, Spain
[24] A. Kadriu, M. Saveska, L. Abazi, “E-Government exploration using social network analysis methods”. 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology (ICCEIT'13), 2013 Dubai, UAE.
[25] L. Abazi, M. Apostolova, A. Kadriu, “Measuring and Enhancing the Quality of Online Teaching and Learning”. 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology (ICCEIT'13), 2013 Dubai, UAE.
 [26] A. Kadriu, “Discovering Value in Academic Social Networks: A case study in ResearchGate”, ITI 2013, Cavtat, June 2013, Croatia
[27] A. Kadriu, “NLTK Tagger for Albanian using Iterative Approach”, ITI 2013, Cavtat, June 2013, Croatia
[28] L. Abazi, M. Apostolova, A. Kadriu, “Learning Management Systems: Trends and Alternatives”, MIPRO 2014/CE, Opatija, June 2014, Croatia.