Asije Koprencka, MSc
 

Asije Koprencka, MSc

Pedagoge
Fakulteti i Shkencave te Aplikuara dhe Ekonomise
Departamenti i Biznesit, Menaxhimit dhe Turizmit

Angazhimi në mësimdhënie:
- Menaxhim i Burimeve Njerezore
- Sipermarrje dhe Menaxhim i Biznesit te Vogel
- Evolucion i Mendimit Ekonomik
- Sjellje Organizative

Biografi e shkurtër:
Kam 35 vjet eksperience pune ne fushen e edukimit. Puna ime perfshin, mesimdhenie ne shkolla te ndryshme te qytetit te Vlores dhe drejtore e Shkolles Speciale ne Vlore ( 1997 – 2005 ). Gjate periudhes 2004 – 2009, kam dhene mesim si lektore ne Universitetin “ Ismail Qemali “ ne Vlore. Jam lektore me kohe te plote ne Universitetin “ Marin Barleti “ ne Tirane.