Eugen Musta, Doktorant
 

Eugen Musta, Doktorant


Profili i pedagogut

Eugen Musta, Doktorant
Pedagog
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë
Departamenti i Ekonomisë dhe Financës


Angazhimi në mësimdhënie:
Bazat e Mikroekonomisë; Institucionet dhe Tregjet Financiare; Analiza e Avancuar Financiare

Fushat e kërkimit:

Ndikimi i kreditimit në rritjen dhe zhvillimin e Ndermarrjeve të Vogla të Mesme (SME) dhe në ekonominë nacionale.
Sigurimi i rritjes së qëndrueshme.
Minimizimi i problemeve te asimetrisë së informacionit në kredidhenie.
Etj.

Biografi e shkurtër:
Eugen Musta eshte pedagog i brendshëm pranë Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomisë në SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe pedagog i jashtëm pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Ai është diplomuar për Mardhënie Ekonomike Ndërkombëtare si dhe për Integrim Ekonomik Europian në fakultetin e Ekonomisë dhe Politikës Ndërkombëtare të Universitetit për Ekonomi Kombëtare dhe Botërore, në Sofie, Bullgari. Ai ka punuar si drejtues në disa kompani të sektorit privat si Shekulli Media Group, B1 Advertising, Balkan Analytical Group, etj. para se te vendoste ti dedikohej tërësisht karrierës akademike. Momentalisht është në fazat e fundit e një pune te gjatë drejt mbrojtjes së titullit Doktor i Shkencave në Financë.

Artikuj shkencorë:
Lack of Credit in Albania, Who is to “blame” – EJES – European Journal of Economics and Business Studies, Vol. 3, Shtator 2015
Competition Of The Financial System In Light Of Globalization – Economicus Nr. 14, June 2016

Referime në konferenca:
Analize e Konkurueshmerise se Sistemit Bankar ne Shqiperi Sipas Madhesise se Bankave” – Botuar ne Proceedings te Ditet e Studimeve Shqiptare II – Maj 2015
Access to credit influence on economic growth in Albania - 4th International Conference on Sustainable Development, Rome, Italy - September 2016